Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2019 / 2020

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK – pořadová čísla platí vždy jen pro příslušný obor

OBOR PŘIJATÍ ČEKATELÉ NEPŘIJATÍ
KLÁVESOVÉ NÁSTROJE p. č. – 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37 p. č. – 9, 10, 15, 34 p. č. – 20,25
       
SMYČCOVÉ NÁSTROJE p. č. -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 p. č. – 13, 15   
       
STRUNNÉ NÁSTROJE p. č. – 4 , 11, 12 p. č. – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 p. č. – 9
       
DECHOVÉ NÁSTROJE p. č. – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 p. č. – 2, 12  
       
ZPĚV p. č. – 5, 6 p. č. sbor – 3, 10, 11 p. č. – 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 13  
       
JAZZOVÝ OBOR   p. č. – 1, 4   p. č. – 2,3,6p. č. – 5  
       
LDO p. č. – 1, 2, 3    
       
TO p. č. street dance – 1, 2    
       
VO p. č. – 2,3,4,5,6,7,8,11,12,14,15 p. č. – 1,9,10,13  
       
HPV p. č. – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,   p. č. – 8, 10
       
PHV p. č. – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39   p. č. – 23 (neodpovídá věk)

POKUD NĚKTEŘÍ UCHAZEČI NEVYPLNILI ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU, NEMOHOU BÝT PŘIJATI KE STUDIU.

About Martin Trefný