Požadavky k přijímacím zkouškám

Obecné informace – přihlášení do ZUŠ

  1. Uchazeč o studium vykoná ve vypsaném termínu talentovou zkoušku, kde prokáže předpoklady pro vybraný obor (termíny naleznete na webových stránkách školy v záložce Plán akcí)
  2. V den konání talentové zkoušky vyhledejte registrační místo (v přízemí školy), kde se každý nový uchazeč zapíše (týká se pouze hudebního oboru, u ostatních oborů se zaregistrujete přímo u zkušební komise)
  3. Výsledky přijímacího řízení najdete na webových stránkách školy do 14 dnů od ukončení 1. kola
  4. V případě naplnění kapacity budou přezkoušení uchazeči, kteří skončili těsně pod kapacitou, vedeni v evidenci jednotlivých oborů jako čekatelé – v případě uvolnění kapacity budou tito uchazeči přednostně zařazeni ke studiu a budou telefonicky kontaktováni
  5. V případě, že na začátku nového školního roku vznikne volná kapacita pro přijetí dalších žáků, může škola v září vypsat 2. kolo přijímacího řízení
  6. Ve  výjimečných případech se přijímají noví žáci i v průběhu školního roku, a to na základě individuálních talentových zkoušek, uvolněné kapacity a rozhodnutí ředitele školy
  7. Zařazení žáka do ročníku v ZUŠ neodpovídá třídě v ZŠ

 Požadavky k talentovým zkouškám

HUDEBNÍ OBOR:

pro HPV (5 let) + PHV (6 let) + 1. ročník (7–13 let):

– zpěv lidové písně

– intonační schopnosti = intonace předehraných tonů či motivů

– rytmické schopnosti = zopakování (vytleskání) rytmických útvarů

– hudební sluch = rozpoznání tónové chyby ve známé melodii

pro uchazeče, kteří žádají o přestup (např. z jiné ZUŠ, ze soukromé výuky) a již na nástroj hrají nebo docházejí na výuku zpěvu

– aktuální dovednosti a hudební projev = prezentace nastudovaných skladeb (hudební nástroje), prezentace písní lidových i umělých (zpěv)

– motivace žáka = ústní pohovor

– zájemci o studium na jazzovém oddělení mohou předvést ukázku hry i na jiný nástroj, než o který se ucházejí

Poznámka: Základní podmínkou studia je opatření si hudebního nástroje na domácí přípravu. Škola na úvod studia zapůjčuje všechny smyčcové nástroje, dechové nástroje, kytary a harfy. Klasická křídla či pianina lze půjčit od Českého hudebního fondu nebo je nutno zakoupit vlastní nástroj (jako náhrada za akustický klavír přichází v úvahu pouze kvalitní klavinova).

VÝTVARNÝ OBOR:

přípravka (5 let) + 1. ročník (6–13 let):

– ukázka domácích prací + ústní prezentace těchto prací

– předvedení dovedností = malba vodovými barvami (pokrytí celého formátu A3 – libovolné téma) + ústní prezentace tohoto obrázku

– předvedení samostatnosti = práce s výtvarnými potřebami

Poznámka: Na zkoušku nemusíte mít vlastní výtvarné potřeby.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR:

přípravka (5 let) + 1. ročník (6–13 let):

 – přednes literárního útvaru (báseň/bajka/anekdota/povídka)

– zpěv lidové písně

– komunikační schopnosti = souvislý minutový slovní projev

– rytmus + dynamika řeči a pohybu = vytleskání rytmu + zopakování základních tanečních kroků

TANEČNÍ OBOR:

přípravka (5 let) + 1. ročník (6–13 let):

– fyzické předpoklady = držení těla, flexibilita těla

– rytmické schopnosti = zopakování (vytleskání) rytmických útvarů

– taneční vlohy = zopakování zadaných kroků, koordinace pohybu, improvizace na hudební doprovod

Poznámka: Na zkoušku je nutné přinést vhodnou obuv (např. cvičky, piškoty).

About Martin Trefný