učitelský sbor

 

                                                    

Seznam učitelů podle abecedy

Bc.ANDRÝSKOVÁ Petra, DiS. 773 455 547 petra.andryskova@gmail.com
BÁRTA Marcel 608 270 179 zudumu@seznam.cz
BERGMANOVÁ Sandra 777 620 670 sandruska@volny.cz
Mgr.BERNÁŠEK Petr 777 605 558 bernasekpetr@seznam.cz
BLAŽKOVÁ Dagmar 603 194 655 dagmar.blazkova@seznam.cz
MgA.BRADOVÁ Stanislava 604 277 522 bradova@zuspraha6.net
CIBULKA Tomáš 777 558 801 tomcibulka@seznam.cz
FIALA Tomáš 739 312 294 tomino.fiala@seznam.cz
FIŠER Karel 603 966 087 fiser@zuspraha6.net
Bc.FIŠER Ondřej 608 819 698 ondrejfiser@volny.cz
FIŠEROVÁ Zdeňka 604 141 054 fiserova1945@seznam.cz
GREŠL Michal DiS. 733 608 180 michalgresl@gmail.com
HAKIMOVÁ Evženie 251 621 464 hakimova.evzenie@seznam.cz
Mgr.HALBYCHOVÁ Jana 608 801 877 jana.halbychova@centrum.cz
HANÁKOVÁ Irena 602 175 009 irena.hanakova@seznam.cz
Mgr.HEGEROVÁ Magdaléna 604 544 775 magda5621@seznam.cz
HRONÍKOVÁ Kateřina 274 780 041 ales.hronik@quick.cz
HURÁBOVÁ Eliška 776 584 722 eldahu@post.cz
CHLUP Josef 606 888 148 chlupj@seznam.cz
KANTOR Jaroslav 777 258 468 barney.k@seznam.cz
KAŠPAR Zdeněk 603 803 547
Mgr.KLÁNSKÁ Halka 777 881 308 halkaklanska@volny.cz
KOČANDRLOVÁ Hana 728 520 119 hanka.kocandrlova@seznam.cz
MgA.KONEČNÁ Debora 775 663 262 deborad@centrum.cz
MgA.KRESTA Radim 737 037 817 radimkrest@email.cz
Bc.KRESTOVÁ Eva 608 549 299 e.krestova@email.cz
KUBELKA Pavel 739 158 026
Mgr.MACHARÁČKOVÁ Jana 608 713 450 jana.macharackova@seznam.cz
MALÝ Jan 728 068 816 maly@zuspraha6.net
MAREŠOVÁ Marta 604 545 725 marmares@centrum.cz
MgA.MORAVEC Filip 724 816 830 filipmoravec@email.cz
MgA.MÜLLEROVÁ VAŇKOVÁ Marie 603 440 610 vankovamullerova@centrum.cz
Bc.NADRCHALOVÁ Dana 607 500 667 dana.nadrchalova@seznam.cz
NOVÁKOVÁ Ludmila 731 512 978 ludmila.novakova@volny.cz
Mgr.ODCHÁZEL Jiří 777 655 356 j.odchazel@seznam.cz
Bc.PEŠKOVÁ Marie 605 467 160 maruska82@post.cz
PhDr.PIVODOVÁ Jarmila 732 173 929 jarmilapivodova@seznam.cz
POBOŘIL Kryštof 605 837 014 krystof.poboril@me.com
Mgr.POLÁKOVÁ Miriam 606 935 311 miriam.polakova@icloud.com
PUDLÁKOVÁ Veronika 606 782 708 vpudlakova@gmail.com
ŘÁHOVÁ Dana 607 926 929 danarahova@seznam.cz
ŘEŘICHOVÁ Barbora 777 962 215 pernaba@seznam.cz
SANTHOLZEROVÁ  Lucie 734 605 935 lucie.santholzerova@seznam.cz
Mgr.SEDELMAYEROVÁ Markéta, DiS. 603 268 977 ms9052@gmail.com
SEQUARDTOVÁ Helena 605 851 255 sequardtova.h@seznam.cz
SCHENK Roman 723 091 895 r.schenk@seznam.cz
STAŇKOVÁ Tereza 776 803 561 t.stankova@atlas.cz
Mgr.SUCHÁNEK Stanislav 777 618 647 suchanek.stanislav@tiscali.cz
MgA.ŠČERBA Libor 728 347 090 scerba@atlas.cz
TENGLER Jan 737 155 986 jan.tengler@gmail.com
TENGLER Miloslav 721 011 725,603 856 331 tengler@zuspraha6.net
MgA.TOMÁŠOVÁ Eva 604 835 201 e.tomasova@seznam.cz
MgA.TORNOVÁ Eva 604 747 678 eva.tornova@seznam.cz
Mgr.TREFNÝ Martin 603 804 253 martin.trefny@klasicka-kytara.cz
MgA.VAŇKOVÁ Vendulka 777 037 429 vendulkavankova@seznam.cz
VINAŘOVÁ Kristina 604 545 967 krista.martincova@gmail.com
VOLC Jindřich 604 484 574 jindrich.volc.jr@seznam.cz
VYSKOČILOVÁ Kateřina 739 432 858 vyskocilova.harfa@gmail.com
WICHTERLOVÁ Radka
ZÁMEČNÍK Vítek 605 401 069 vitek.zamecnik@seznam.cz
ZBOŘIL Pavel 777 846 260 bady.zboril@seznam.cz
ZEMANOVÁ Olga 776 682 058 o.zemanova@gmail.com

 

 

About the Author

Libor Ščerba - scerba@atlas.cz