elektronická přihláška – registration form

do Harfové soutěže prof. Karla Patrase

Karel Patras Harp Competition Application Form

Jméno a příjmení soutěžícího *
First and last name of the contestant *

Datum narození soutěžícího*
Birth Date*

formát RRRR-MM-DD
format YYYY-MM-DD

Kategorie *
Category *

Název a adresa školy *
The name of school and address *

Telefon a email školy *
Phone and e-mail of school *

Email soutěžícího *
Contestant email *

Jméno a příjmení pedagoga *
Name and Surname of the teacher *

Soutěžní repertoár *
Repertoire *
celé jméno autora, název skladby, věta - číslo a tempové označení, minutáž,
Composer, Title of Work, Movement, Time signature,

Typ harfy / Harp type
pedálová / Pedalháčková / Lever

potvrzení z banky o zaplacení soutěžního poplatku
maximální velikost souboru 2MB, formáty pdf,gif,png,jpg

Bank transfer confirmation
maximum file size 2MB, pdf,gif,png,jpg formats

Kontrolní otázky *
Verification questions *

About the Author