povinné informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

 • Název 
  Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100B
 • Důvod a způsob založení
  Poskytování základního uměleckého vzdělávání.
  Zřizovací listina – viz
  Zřizovatel: Hlavní město Praha – viz
  email: posta@cityofprague.cz
   tel: 236 001 111
 • Organizační struktura
  Organizační řád školy – viz
 • Kontaktní spojení
  Sídlo: U Dělnického cvičiště 1/1100B, 169 00 Praha 6 – Břevnov
  Úřední hodiny:
  ředitel školy: Út 13-15, Pá 11-13, 14-16
  hospodářka školy: Po , St 11 – 12, 14 – 15
  Telefon:  233 352 722
  Fax: 233 355 910
  ID datové schránky : 79xiw4y
  e-mail: tengler@zuspraha6.net
  Webové stránky: www.zuspraha6.net
  další kontakty – viz kontakt
 • Případné platby: 4332061/0100
 • IČO: 60444509
 • DIČ:
 • Dokumenty
  Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Hanuše
  Školní řád
 • Rozpočet
 • Žádosti o informace (příjem žádostí a dalších podání)
  Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6
  U Dělnického cvičiště 1/1100B, 169 00 Praha 6 – Břevnov
  tengler@zuspraha6.net
 • Opravné prostředky
  Na rozhodnutí statutárního orgánu se nevztahuje správní řízení.
 • Popisy postupů
  Lhůta pro vyřízení námětů, žádostí , stížností a dalších podání: bez zbytečného odkladu,
  maximálně 1. měsíc.
 • Předpisy:
  Školský zákon – viz
  Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání – viz
  Zákon o svobodném přístupu k informacím – viz
 • Licenční smlouvy
 • Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

About the Author

Libor Ščerba - scerba@atlas.cz