Harfová soutěž propozice

HARFOVÁ SOUTĚŽ  prof. KARLA PATRASE 2017

Soutěž se koná pod záštitou Ing. Mgr. Ireny Ropkové
radní Magistrátu hlavního města Prahy pro oblast školství a sociální politiky,
 Mgr. Ondřeje Koláře
Starosty městské části Praha 6
a se souhlasem paní Dagmar Patrasové.
 
Zakladatel a pořadatel soutěže:
Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6
U Dělnického cvičiště 1/1100 B, 169 00 Praha 6 – Břevnov
 

Termín 2. ročníku soutěže: 16. – 19. listopadu 2017

  1. Cílem soutěže je propagace a popularizace hry na harfu, podpora vzájemného setkávání a srovnávání hráčských dovedností mladých harfistů. Soutěž je jednokolová, určená studentům všech stupňů uměleckých škol do 26 let.

  2. Soutěžní kategorie:
1.     kategorie narození v roce 2009 a mladší 3 -5 min
2.     kategorie narození  2007, 2008 4 -7 min
3.     kategorie narození  2005, 2006 6 -10 min
4.     kategorie narození   2003, 2004 6 – 12 min
5.     kategorie narození  2000, 2001, 2002, 8 – 15 min
6.     kategorie narození 1997, 1998, 1999 10 -18 min
7.     kategorie narození  1994, 1995, 1996 12 – 20 min
8.     kategorie narození 1991,1992,1993 15 – 20 min

 

Od 1. do 3. kategorie je možnost volby mezi háčkovou a pedálovou harfou, od 4. kategorie se soutěží pouze na harfu pedálovou.

Spodní časový limit pro jednotlivé kategorie je závazný, při jeho nedosažení bude účastník diskvalifikován.

Horní hranici limitu lze překročit nejvýše o jednu minutu, poté bude soutěžní výkon přerušen bez vlivu na bodové hodnocení.

Soutěžní  vystoupení  jsou veřejná.

K dispozici jsou háčkové harfy značky Camac a pedálové harfy značky Resonance Harps zapůjčené firmou „Harfissimo“. Účastník může také hrát na svůj nástroj, který si dopraví na vlastní náklady a zodpovědnost.

Pořadí soutěžících bude určeno během slavnostního zahájení vylosováním písmene, od kterého budou začínat všechny kategorie. Každý účastník bude mít před svým soutěžním výkonem zajištěnou možnost krátké přípravy. Bezprostředně po skončení soutěže proběhne seminář s porotou.

  1. Repertoár:

1 – 2. kat. – skladby dle vlastního výběru v rozmezí určeného časovém limitu

3 – 5. kat. – skladby dvou různých stylových období (baroko-klasicismus x romantismus-moderna)

6 – 8. kat. – povinná skladba Alphonse Hasselmanse „La Source“ Étude for Harp op. 44

(volně ke stažení  na internetových stránkách free-score.com, http://imslp.org/wiki/La_source,_Op.44_(Hasselmans,_Alphonse)

a dále skladby dvou různých stylových období viz. výše.

Nejsou povoleny skladby s doprovodem druhého nástroje.

Na vyžádání poroty soutěžící předloží  notový materiál interpretovaných skladeb.

HRA ZPAMĚTI je podmínkou ve všech kategoriích.

  1. Soutěžní porota bude složena z  pěti uznávaných hudebníků a pedagogů hry na harfu, které určí pořadatel soutěže. Rozhodnutí poroty je konečné a neměnné.

V každé kategorii rozhodne porota o udělení 1., 2. a 3. ceny, případně čestného uznání.

Porota má právo některé ceny neudělit nebo je naopak rozdělit.

Na závěrečném koncertě bude vyhlášen absolutní vítěz celé soutěže.

  1. Přihlášky je možné zaslat do 15.10. 2017 buď elektronicky – formulář lze vyplnit na stránkách www.zuspraha6.net pod záložkou Harfová soutěž prof. Karla Patrase, nebo zaslat v obálce označené názvem SOUTĚŽ na adresu Základní umělecká škola Jana Hanuše, U Dělnického cvičiště 1/1100 B, 169 00 Praha 6 – Břevnov (datum odeslání do 15.10. 2017). Přiložte doklad o zaplacení soutěžního poplatku  ve výši 1 000,- Kč ( 40,- €). Elektronická platba na účet  4332061/0100                   (IBAN CZ6101000000000004332061, SWIFT /BIC/ KOMBCZPPXXX) s  variabilním symbolem 16192017 musí být pro identifikaci platby označena názvem školy a příjmením soutěžícího. Podání přihlášky slouží zároveň jako souhlas s podmínkami soutěže a pří- padným zveřejněním jmen a fotografií soutěžících.

Pokud bude naplněna kapacita soutěže, pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout další přihlášky.

  1. Soutěžní řád je nedílnou součástí vyhlášení soutěže.

About the Author

Libor Ščerba - scerba@atlas.cz