plán akcí

14.3.18.00Interní koncert

ZÁŘÍ

1.9. čt 13.00 Zahájení školního roku
5. – 7.9. – DODATEČNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
20.9. 11.00 Pedagogická rada
27.9. 18.00 Interní koncert
Středa 28. září STÁTNÍ SVÁTEK

ŘÍJEN

4.10. 18.00 Interní koncert
11.10. 18.00 Interní koncert
18.10. út 10.00-13.00 Imatrikulace AKADEMIE PRO SENIORY – Břevnovský klášter
18.10. 15.00 Koncert Domov důchodců
18.10. 18.00 Interní koncert, Rada rodičů a vedení školy
21.10. pá 17.00 Oborový interní koncert – dech8tsLiuOCV%M&WmDN

ové oddělení

24.10. po 18.30 KONCERT UČITELŮ – Břevnovský klášter
25.10. 18.00 Interní koncert
26.-27. října PODZIMNÍ PRÁZDNINY, pátek 28. října STÁTNÍ SVÁTEK

LISTOPAD

1.11. 18.00 Interní koncert
8.11. 18.00 Interní koncert
14.11. po 18.30 Koncert bývalých žáků  ČMH
15.11. 18.00 Interní koncert
15.11. 19.00 Rada rodičů, zástupců tříd a vedení školy
Čtvrtek 17. listopadu STÁTNÍ SVÁTEK
22.11. 18.00 Interní koncert
24.11. 16.45 Výběrová přehrávka na vánoční koncerty
25.11. pá 17.00 Oborový interní koncert – strunné
29.11. 18.30 Večer LDO Vršovické divadlo

PROSINEC

5.12. po 18.30 RYBOVA MŠE FARNÍ SBOR STŘEŠOVICE
6.12. 10.30 Koncert pro MŠ
6.12. 18.00 Interní koncert
12.12. po 18.30 VÁNOČNÍ  KONCERT  SALESIÁNSKÉ DIVADLO
13.12. 15.00 Koncert Domov důchodců
13.12. 18.00 Interní koncert
14.12. st 18.30 VÁNOČNÍ KONCERT SÁL MARTINŮ
19.12. po 18.30 VÁNOČNÍ KONCERT Refektář Profesní dům
22.12. čt 18.30 Koncert orchestru, souborů – Farní sbor Vinohrady
23. PROSINCE  – 2. LEDNA  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

LEDEN

6.1. pá 18.00 Tříkrálový koncert FARNÍ SBOR STŘEŠOVICE
9.-13.1.   Komisionální zkoušky z nauky pro individuální studijní plán

Podle vyučovací doby učitelů; odpadá pravidelná výuka hudební nauky

10.1. 18.00 Interní koncert, 19.00 – Rada rodičů a vedení školy
12.1. 17.30 Klavírní přehrávka před soutěží s diskuzí
17.1. 11.00 Pedagogická rada
17.1. 18.00 Interní koncert
19.1. čt 15.00 Školní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje
23.1. po 18.30 Koncert flétnových absolventů s názvem … – kostel sv. Vavřince
27.1. 17.00 Oborový interní koncert – klavírní oddělení
31.1. 14.00 Školní kolo soutěže ve hře na klavír
31.1.   POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

ÚNOR

PÁTEK 3. února ZIMNÍ PRÁZDNINY, 6. – 12. února JARNÍ PRÁZDNINY
14.2. 18.00 Interní koncert
21.2. 15.00 Koncert Domov důchodců
21.2. 18.00 Interní koncert
22.2. st 18.30 Hraje celá rodina Hradčany
24.2. 17.00 Oborový interní koncert – smyčcové oddělení
28.2. 18.00 Interní koncert, 19.00 – Rada rodičů a vedení školy

 BŘEZEN

2.3. 16.45 Výběrová přehrávka na jarní koncerty
3.3. 18.30 Klavírní Vavřinec
5.-8.3. – krajské kolo soutěže ve hře na klavír
13.3. po 18.30 Koncert jazzového oddělení – orchestrální sál ZUŠ Jana Hanuše
20.3. po 18.30 1. jarní koncert – Břevnovský klášter
21.3. 10.30 Koncert pro MŠ
21.3. 18.00 Interní koncert
23.3. čt 18.30 2. jarní koncert – ČMH
24.3. 10.00 Seminář klavírního oddělení třída J. Macharáčkové
24.3. 17.00 Oborový interní koncert – pěvecké oddělení
28.- 31.3. – krajské kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje – ZUŠ Jana Hanuše

DUBEN

4.4. 18.00 Interní koncert
6.-9.4. – krajské kolo soutěže ve hře na kytaru ZUŠ Ilji Hurníka
11.4. 11.00 Pedagogická rada
11.4. 18.00 Interní koncert
13. – 17. dubna – VELIKONOCE
18.4. 15.00 Koncert Domov důchodců – pro hradčanské děti
18.4. 18.00 Interní koncert
20. – 23.4. – ústřední kolo soutěže ve hře na klavír Taussigova
24.4. po 18.30 Koncert bývalých žáků – Břevnovský klášter
25.4. 18.00 Interní koncert
27.4. čt 17.00 SLAVÍCI Z BŘEVNOVA
28.4. 17.00 Oborový interní koncert – jazzové oddělení

KVĚTEN

1. května – STÁTNÍ SVÁTEK
2.5. 18.00 Interní koncert
8. května – STÁTNÍ SVÁTEK
9.5. út 18.00 1. absolventský koncert sál školy
11. – 14.5. – ústřední kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje Liberec
16.5. 18.00 Interní koncert
18.5. čt 18.30 2. absolventský koncert Hradčany
19.5. 18.30 Violoncellový recitál Galerie HAMU
? ? BECHSTEIN – exkurze klavírního oddělení?
19. – 20.5. – ústřední kolo soutěže ve hře na kytaru Plzeň T. Brzkové
22.5. 18.30 Koncert LDO – Vršovické divadlo Mana
23.5. 18.00 Interní koncert
26.5. pá 17.00  Oborový klavírní koncert
26. – 27.5. – ústřední kolo soutěže dechových souborů Letovice
29. –31.5. 14. – 17.00 Přijímací zkoušky; odpadá pravidelná výuka
30.5.   OPEN AIR KONCERT (záštita M. Kožené)

ČERVEN

29.5. – 2.6.   Závěrečné zkoušky z jednotlivých nástrojů
5. – 9.6.

 

  Komisionální zkoušky z nauky pro individuální studijní plán

Podle vyučovací doby učitelů; odpadá pravidelná výuka hudební nauky

5.6. po 18.30 Závěrečný koncert – Salesiánské divadlo
6.6. 10.30 Koncert pro MŠ
6.6. 16.45 Výběrová přehrávka na závěrečný koncert
8.6. 18.30 Violoncellový recitál Galerie HAMU
9. – 10.6. – ústřední kolo soutěže jazzových a ostatních orchestrů
9.6. pá  17.00

18.00

Interní koncert

NOC KOSTELŮ

12.6. po 18.00 Koncert jazzového oddělení orchestrální sál školy
13.6. 11.00 Pedagogická rada
13.6. 14.00 Dodatečné zkoušky z nástroje
13.6. 15.00 Koncert Domov důchodců
14.6. st 18.30 Závěrečný koncert Sál Martinů
19.6. po 18.30 Závěrečný koncert Refektář Profesní dům
20.6. 17.00          Rada rodičů a vedení školy
22.6. čt 16.00 Zahradní slavnost
30. ČERVNA  UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

About the Author

Libor Ščerba - scerba@atlas.cz