úspěchy školní rok 2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2011/2012


Jakub Novák  (skladba)
žák Libora Ščerby
byl přijat ke studiu
na Konzervatoř Jana Deyla 

Žáci Jany Macharáčkové získali
v klavírní soutěži
Prague junior note 2012
tato ocenění: 

Andrej  Praženica           III.cena/1. kategorie

Pavol  Praženica            II.cena/2. kategorie
Cena Prof. Viktorie Švihlíkové za nejlepší provedení skladeb J. S. Bacha 

Jan Halbych                    čestné uznání/ 2. kategorie

Ilaybüke Algür             čestné uznání/ 4. kategorie


Ilaybüke Algür  (klavír)
žákyně Jany Macharáčkové
byla přijata ke studiu
na Pražskou konzervatoř Krajské kolo soutěže MŠMT ve zpěvu

0.kategorie
Klára Doležálková      III. cena
ped. Kateřina Kudlíková

1.kategorie
Karolína Krejčí         I. cena
ped. Irena Houkalová
Marek Kejval            II.cena
ped. Tomáš Fiala

2.kategorie
Lucie Zilvarová      čestné uznání
ped. Kateřina Kudlíková
Lenka Škopková       čestné uznání
ped. Ludmila Nováková

4.kategorie
Vojtěch Frei            II.cena
ped. Tomáš Fiala
Marie Závadová      diplom za účast
ped. Tomáš Fiala

6.kategorie
Johana Štětkářová       III.cena
ped. Ludmila Nováková
Anna Marešová       diplom za účast
ped. Irena Houkalová

10.kategorie
Veronika Böhmová    diplom za účast
ped. Ludmila Nováková

Well Done

Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje

Trubka

1.kategorie
Šimon Verner            II. cena
ped. Josef Chlup

 

5.kategorie
Adam Pokorný            II. cena
ped. Josef Chlup
Filip Štancl            III.cena
ped. Josef Chlup

 

8.kategorie
Barbora Báčová          III.cena
ped. Josef Chlup

 

9.kategorie
Anežka Chvalová         II.cena       
ped. Josef Chlup

 

Lesní roh

3.kategorie
Mario Barra            II.cena   
ped. Stanislav Suchánek

Trombon

4.kategorie
Dominik Eichler         III.cena    
ped. Jiří Odcházel 

Klarinet

1.kategorie
Štěpán Lucký         diplom za účast
ped. Olga Zemanová

7.kategorie
Kajetán Holeček       čestné uznání
ped. Jan Malý

 

Hoboj

6.kategorie
Cecílie Holečková       III.cena
ped. Kristina Štanclová

7.kategorie
Klára Chvalová       čestné uznání
ped. Kristina Štanclová

 

Fagot

8.kategorie
Šimon Kovařík        čestné uznání
ped. Lukáš Svoboda

 

Saxofon

4.kategorie
Magdalena Poukarová     III.cena
ped. Zdeněk Kašpar

8.kategorie
Martin Hejtmánek        III.cena
ped. Zdeněk Kašpar

9.kategorie
Šimon Pokorný            I.cena
ped. Zdeněk Kašpar 

Příčná flétna

1.kategorie
Eliška Michálková        I.cena
ped. Andrea Rosíková
Zahrá Boufala      
diplom za účast
ped. Magdaléna Hegerová

3.kategorie
Štěpánka Friedlová      III.cena
ped. Veronika Pudláková

5.kategorie
Michaela Blažková        I.cena
ped. Veronika Pudláková

7.kategorie
Klára Vancová           II.cena
ped. Veronika Pudláková
Alžběta Knappová        III.cena
ped. Veronika Pudláková

8.kategorie
Veronika Tichá          III.cena
ped. Veronika Pudláková

 

Zobcová flétna

2.kategorie
Julie Šišková       diplom za účast
ped. Magdaléna Hegerová
Julie Tesařová      diplom za účast
ped. Olga Zemanová

Great Idea


Anna Staňková
žákyně Dany Nadrchalové 
získala 2. cenu
ve výtvarné soutěži „To je hlína“

Vu Nguyen
a Sascha Pfeiffer
žáci Zdeňky Fišerové
získali na mezinárodní soutěži
Jugend Muziziert v Londýně
1.cenu s postupem do finále.

Klára Jelenová
žákyně Jarmily Pivodové
byla přijata ke studiu
na hudebním gymnáziu. 

Michaela Blažková
žákyně Veroniky Pudlákové
byla přijata ke studiu
na Pražské konzervatoři,
získala 2. cenu v ústředním kole MŠMT
ve hře na dechové nástroje
a 3. cenu v soutěži
Ars Nova International
Music Competition v Terstu.

Natálie Egemová
žákyně  Mgr. Jany Macharáčkové
získala 1. cenu
v Soutěži středních pedagogických škol v Krnově.

Jan Halbych a Pavol Praženica
žáci  Mgr. Jany Macharáčkové
získali v mezinárodní soutěži
Amadeus
Čestná uznání.

Pavol Praženica
žák Mgr. Jany Macharáčkové
získal v soutěži
Virtuosi per musica di pianoforte
3.cenu

Kristýna Sommrová
žákyně MgA. Ireny Houkalové ( Fürbachové)
byla přijata ke studiu
na Konzervatoři Jana Deyla.

Bohdana Součková
žákyně  Ireny Hanákové – Hrubé
získala cenu s postupem
v soutěži Pražské poetické setkání.

Filip Štancl
žák Ireny Hanákové – Hrubé
získal cenu s postupem
v soutěži Pražské poetické setkání,
byl přijat ke studiu
na Pražské konzervatoři.

Tereza Svobodová
žákyně  Ireny Hanákové – Hrubé
byla přijata ke studiu
na Konzervatoři Duncan center.

Violoncellová soutěž Talents for Europe
žákyně a žáci Kateřiny Hroníkové 

Kategorie I
Johanna Vocetková        2.cena
Vavřinec Holeček           diplom

Kategorie I – komorní hra
Adam Klánský, Dominik Velek         3.cena            


Violoncellová soutěž v Liezenu – Rakousko
žákyně a žáci Kateřiny Hroníkové 

kategorie IA
 Johanna Vocetková 1.cena
Natálie Trávníčková 2.cena
Vavřinec Holeček 3.cena
kategorie IB
Adam Klánský 2.cena

Violoncellová soutěž Jana Vychytila
žákyně a žáci Kateřiny Hroníkové

I.kat.
Lucie Zemanová 3./3.cena
II.kat.
 Johanna Vocetková 1./1.cena
Natálie Trávníčková 2./3.cena
Vavřinec Holeček 2./3.cena
 Jan Kratochvíl  3./3.cena
III.kat.
Adam Klánský 1./1.cena
Marek Sůva 1./2.cena

soutěž 1. Pražský akordeon
žákyně a žáci Jany Halbychové

Helena Neuschlováčestné uznání
Vojtěch Čalkovskýčestné uznání

4. kategorie
Tereza Šetinová1.cena
Šimon Vyskočil2. cena

8. kategorie
Eliška Šimůnková – 1.cena

                


About the Author

Libor Ščerba - scerba@atlas.cz