Cimbálová kapela

V návaznosti na založení cimbálové třídy byla v naší škole začátkem školního roku 2017 – 2018 zřízena dětská lidová muzika. Ta má dva hlavní cíle:

1. dát dětem zažít svobodu hraní bez not

Hraní bez not je základní a přirozené. V cimbálovce se tuto základní schopnost, totiž umět volně komunikovat tím nejuniverzálnějším lidským jazykem, snažíme v dětech zachovat a co možná rozvinout – samozřejmě praxí.

2. dát dětem poznat svoje kořeny

Oproti dětem, které v tradici vyrůstají a stávají se do určité míry jejím produktem a vlastně ztělesněním, v Praze s dětmi „odevšad“ nezbývá než mapovat postupně regiony – Čechy, Moravu a Slovensko. Typické nebo zvlášť pěkné písničky jednotlivých regionů zajistí, že si časem každý přijde na své a zároveň se nikdo nebude nudit.

Dvě kapely

Všechny děti nejsou stejně rychlé, takže stávající houfec byl rozdělen na kapelu „velkou“ a kapelu „pomalou„.
Pomalá kapela si svým tempem projde svých 20, možná i 30 příhodných písniček, zatímco velká jich bez jakéhokoli úsilí zvládne 100 a více.  Velká kapela navíc bude muset dělat „zakázky“ – doprovod školního tanečního souboru a samozřejmě doprovod malé kapely, dokud nebude mít vlastní.

Přijímáme nové členy!!!

Vítán je každý, kdo udrží notu a dobrou náladu. Zatím nám ale vyloženě chybí:

Velká kapela: příčná flétna, harmonika a částečně i viola
Malá kapela: viola, harmonika i basa, popř. violoncello, zobcová flétna, natož flétnu

Uvedené nástroje jsou vítány opravdu hodně, ale kdokoliv si s námi chce jen tak zazpívat a takto objevovat bohatství lidové písně, které dalo vzniknout největším českým skladbám, obdivovaným a uctívaným po celém světě. Tohle si s námi může dát doopravdy každý.

About the Author