Kalendář

Červenec 2024
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cembalo

 

  • Pololetní platba: 2300 Kč
  • Hodinová dotace: Hra na cembalo (1 hodina/týden), Hudební nauka (1 hodina/týden od 1. do 5. ročníku I. cyklu), Klávesová dílna (1 hodina/týden od 6. ročníku I. cyklu), Kolektivní hra (1 hodina/týden dle domluvy s pedagogem), Sborový zpěv (1 hodina/týden od 6. ročníku)

Předměty

Hra na cembalo

Studium hry na cembalo je zaměřeno na cembalové návyky a dovednosti a na autentické provedení sólových skladeb. Dále je pozornost věnována i komorní hře, kde má cembalo také své místo.

Klavírní praktikum

Předmět klávesové praktikum je žáky navštěvován od 4. ročníku I. cyklu a plynule pokračuje až do 4. ročníku II. cyklu. Pole působnosti je velmi široké, během studia se žák věnuje improvizaci a základům harmonie, vytváření jednoduchého doprovodu, čtyřruční hře, hře z listu, či barokní interpretaci.

Kolektivní hra

Kolektivní hra je flexibilní předmět, který zahrnuje všechny druhy komorních seskupení, souborů, orchestrů. Nástrojové obsazení je variabilní (korepetice, duo, trio, kvarteto, soubor, orchestr, atd.). Minimální doba studia kolektivní hry je jeden rok, maximální doba není omezena. Do této výuky může být žák zařazen v kterémkoliv ročníku podle uvážení pedagoga.

Sborový zpěv

Sborový zpěv je určen nejen pro žáky pěveckého oddělení, ale i pro ostatní žáky. Mohou jej navštěvovat i instrumentalisté a prohlubovat tím hudební znalosti a představivost. Žáci hudebního oboru si mají možnostsborový zpěv zvolit v rámci skupinového praktika. Pro žáky studijního oboru klavír je sbor určen od 6. ročníku I. cyklu do 4. ročníku II. cyklu.

 

Naši učitelé:

  • MgA. Tornová Eva
developed by web-levne.com
Loading