Kalendář

Květen 2023
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Klavír

 • Pololetní platba: 2300 Kč
 • Hodinová dotace: Hra na klavír (1 hodina/týden), Hudební nauka (1 hodina/týden od 1. do 5. ročníku I. cyklu),  od 4. ročníku I. cyklu výběr z těchto předmětů: Klavírní praktikum, Kolektivní hra, Sborový zpěv (1 hodina/týden)

Předměty

Hra na klavír

Studium hry na klavír je rozděleno na dva cykly, přičemž I. cyklus trvá 7 let a na něj navazuje II. cyklus trvající 4 roky.

Klavírní praktikum

Předmět klávesové praktikum je žáky navštěvován od 4. ročníku I. cyklu a plynule pokračuje až do 4. ročníku II. cyklu. Pole působnosti je velmi široké, během studia se žák věnuje improvizaci a základům harmonie, vytváření jednoduchého doprovodu, čtyřruční hře, hře z listu, či barokní interpretaci.

Kolektivní hra

Kolektivní hra je flexibilní předmět, který zahrnuje všechny druhy komorních seskupení, souborů, orchestrů. Nástrojové obsazení je variabilní (korepetice, duo, trio, kvarteto, soubor, orchestr, atd.). Minimální doba studia kolektivní hry je jeden rok, maximální doba není omezena. Do této výuky může být žák zařazen v kterémkoliv ročníku podle uvážení pedagoga.

Sborový zpěv

Sborový zpěv je určen nejen pro žáky pěveckého oddělení, ale i pro ostatní žáky. Mohou jej navštěvovat i instrumentalisté a prohlubovat tím hudební znalosti a představivost. Žáci hudebního oboru si mají možnost sborový zpěv zvolit v rámci skupinového praktika. Pro žáky studijního oboru klavír je sbor určen od 6. ročníku I. cyklu do 4. ročníku II. cyklu.

Naši učitelé:

 • Mgr. Bergmannová Sandra Ph.D.
 • Blažková Dagmar
 • MgA. Bradová Stanislava (korepetice)
 • MgA. Grešl Michal
 • Hakimová Evženie
 • Hälbig Karel, DiS.
 • Mgr. Halbychová Jana
 • Jelenová Klára
 • MgA. Konečná Debora (vedoucí oddělení, korepetice)
 • Mgr. Macharáčková Jana
 • Marešová Marta
 • PhDr. Pivodová Jarmila
 • MgA. Říhová Lenka
 • Salák Pavel
 • MgA. Ščerba Libor
 • MgA. Tornová Eva
 • Wichterlová Radka (klavír, korepetice)
developed by web-levne.com
Loading