Kalendář

Červenec 2020
Po
Út
St
Čt
So
Ne
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Klavír

 • Pololetní platba: 2300 Kč
 • Hodinová dotace: Hra na klavír (1 hodina/týden), Hudební nauka (1 hodina/týden od 1. do 5. ročníku I. cyklu), Klávesová dílna (1 hodina/týden od 6. ročníku I. cyklu), Kolektivní hra (1 hodina/týden dle domluvy s pedagogem), Sborový zpěv (1 hodina/týden od 6. ročníku)

Předměty

Hra na klavír

Studium hry na klavír je rozděleno na dva cykly, přičemž I. cyklus trvá 7 let a na něj navazuje II. cyklus trvající 4 roky.

Klávesová dílna

Předmět klávesová dílna je žáky navštěvován od 6. ročníku I. cyklu a plynule pokračuje až do 4. ročníku II. cyklu. Pole působnosti je velmi široké, za 6 let studia se dotkne improvizace, editace skladeb, dějin a literatury nástroje, barokní interpretace a součástí je také klavírní seminář.

Kolektivní hra

Kolektivní hra je flexibilní předmět, který zahrnuje všechny druhy komorních seskupení, souborů, orchestrů. Nástrojové obsazení je variabilní (korepetice, duo, trio, kvarteto, soubor, orchestr, atd.). Minimální doba studia kolektivní hry je jeden rok, maximální doba není omezena. Do této výuky může být žák zařazen v kterémkoliv ročníku podle uvážení pedagoga.

Sborový zpěv

Sborový zpěv je určen nejen pro žáky pěveckého oddělení, ale i pro ostatní žáky. Mohou jej navštěvovat i instrumentalisté a prohlubovat tím hudební znalosti a představivost. Žáci hudebního oboru si mají možnost sborový zpěv zvolit v rámci skupinového praktika. Pro žáky studijního oboru klavír je sbor určen od 6. ročníku I. cyklu do 4. ročníku II. cyklu.

Naši učitelé:

 • Mgr. Bergmannová Sandra Ph.D.
 • Blažková Dagmar
 • MgA. Bradová Stanislava (korepetice)
 • Bc. Egemová Natálie
 • MgA. Grešl Michal
 • Habermann Alfred, DiS.
 • Hakimová Evženie
 • Hälbig Karel, DiS.
 • Mgr. Halbychová Jana
 • MgA. Konečná Debora (vedoucí oddělení, korepetice)
 • Mgr. Macharáčková Jana
 • Marešová Marta
 • PhDr. Pivodová Jarmila
 • MgA. Říhová Lenka
 • MgA. Ščerba Libor
 • MgA. Tornová Eva
 • Wichterlová Radka (klavír, korepetice)
developed by web-levne.com
Loading