Kalendář

Květen 2024
Po
Út
St
Čt
So
Ne
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skladba

  • Pololetní platba: 2300 Kč
  • Hodinová dotace: Skladba (1 hodina/týden), Hudební nauka (1 hodina/týden od 1. do 5. ročníku I. cyklu),  Klavírní praktikum (1 hodina/týden od 4. ročníku I. cyklu do konce II. cyklu) nebo Kolektivní hra (1 hodina/týden od 6. ročníku I. cyklu do konce II. cyklu) nebo Pěvecký sbor (1 hodina/týden od 6. ročníku I. cyklu do konce II. cyklu)

Přeměty

Skladba

Vzhledem k nutnosti teoretického základu je možné předmět skladba vyučovat samostatně až od 5. ročníku. Předpokládá se, že žák nasbírá zkušenosti prostřednictvím sólového nástroje a také v rámci hodin hudební teorie.

Volitelné předměty: Klavírní praktikum, Kolektivní hra, Pěvecký sbor

Po dohodě s pedagogem si žák vybere jeden z volitelných předmětů. V případě že žák kolektivní hru absolvuje v rámci hry na nástroj, jsou tyto předměty nepovinné.

Klavírní praktikum je povinně volitelný předmět předmět, ve kterém se žák učí čtyřruční hře korepetici, hře z listu, řízené improvizaci a základům harmonie. Pedagog přizpůsobí a rozvrhne výuku dle počtu žáků a věkového složení ve skupině. Minimální doba studia jeden rok, maximální doba není omezena.

Kolektivní hra je flexibilní předmět, který zahrnuje všechny druhy komorních seskupení, souborů, orchestrů. Nástrojové obsazení je variabilní (korepetice, duo, trio, kvarteto, soubor, orchestr, atd.). Minimální doba studia kolektivní hry je jeden rok, maximální doba není omezena. Do této výuky může být žák zařazen v kterémkoliv ročníku podle uvážení pedagoga.

Sborový zpěv je určen nejen pro žáky pěveckého oddělení, ale i pro ostatní žáky. Mohou jej navštěvovat i instrumentalisté a prohlubovat tím hudební znalosti a představivost. Žáci hudebního oboru si mají možnost sborový zpěv zvolit v rámci skupinového praktika. Pro žáky studijního oboru klavír je sbor určen od 6. ročníku I. cyklu do 4. ročníku II. cyklu.

Naši učitelé

  • Jelen Zemanová Klára, DiS.
developed by web-levne.com
Loading