Kalendář

Červenec 2024
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Herectví

Literárně dramatický obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím tvořivých činností (pohybových, mluvních, hereckých, dramaturgických, hudebních a výtvarných) rozvíjet nejenom talent a umělecké vlohy žáka, ale podporuje i jeho sociální cítění, empatii, komunikační schopnosti, schopnost pracovat a cítit se dobře v kolektivu.

  • Pololetní platba: 1700 Kč
  • Hodinová dotace: 2 hodiny/týden

Předměty

Přípravná dramatická výchova

Přípravná dramatická výchova – kolektivní předmět – probíhá jednou týdně jednu vyučovací hodinu (45minut), je určena dětem ve věku od 6 do 8 let, výjimečně jsou přijímány i děti předškolního věku, které jsouschopné spolupracovat s ostatními, učí se ve skupině 5 – 10 dětí.

Dramatická průprava, Dramatika a slovesnost, Přednes

Tyto předměty provází žáky celým prvním cyklem. Dramatická průprava je určena pro 1. a 2. ročníku a obsah výuky vychází z dětské dramatické hry, náměty vycházejí ze zkušenosti dětí. S následujícími předměty se pak žáci setkávají od 3. ročníku do konce 1. cyklu. Předmět dramatika a slovesnost vychází z tvořivosti improvizace a od spontáního projevu směřuje ke kultivovanému projevu (mluvenému, pohybovému i slovesnému). V rámci přednesu je výuka zaměřena na interpretaci slovesného díla a na kulturu mluvného projevu.

Pohyb, Práce v souboru

Tyto předměty jsou umístěny napříč oběma cykly a začínají ve 2. ročníku. Pohyb je zaměřen na vytvoření specifických pohybových dovedností, rozvoj pohybové kreativity, pružnost, obratnost a cítění rytmu. Práce v souboru je o vytváření autorských pořadů, redakční praxe, realizace pořadů či inscenací.

Naši učitelé:

  • Irena Hanáková (vedoucí oddělení)

 

developed by web-levne.com
Loading