Kalendář

Květen 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

Šablony

Projekt Šablony II, který je spolufinancován Evropskou unií, se ukazuje jako velice přínosný pro činnost naší školy. Zapojili jsme se do něj hned od počátku, protože nám umožňuje rozvíjet jak úroveň výuky našich studentů tak pedagogického sboru.

Pro zkvalitnění a modernizaci pedagogických postupů jsme použili finančních prostředků z projektu k zakoupení tabletů k výuce hudebně-teoretických předmětů a k zaplacení ICT podpory pedagogů.

S velmi pozitivním ohlasem našich zaměstnanců se setkaly široké možnosti dalšího vzdělávání. V současnosti řada z nich absolvuje různé kurzy a semináře týkající se jak výuky různých hudebních oborů, tak pedagogiky včetně speciální pedagogiky a rovněž psychologie. Nejvíce zaměstnanců se zúčastňuje kurzu anglického jazyka, který se podařilo zorganizovat přímo v prostorách naší školy, což se ukázalo jako určující pro návštěvu tohoto kurzu. Do budoucna uvažujeme rovněž o jazyce německém.

Velmi přínosná je rovněž poslední šablona určené na práci koordinátora, jehož činnost zahrnuje propagaci a prezentaci školy na veřejnost. Věnuje se tvorbě nových webových stránek školy, prezentuje školní akce na sociálních sítích, přičemž úzce spolupracuje s IT odborníkem. Vytváří také plakáty a materiály na různé veřejné akce školy, s čímž souvisí kontakty s organizacemi, kterým zadává jejich výrobu.

developed by web-levne.com
Loading