Kalendář

Červenec 2024
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Scénický tanec

Výuka tanečního oboru na naší škole se člení na přípravné studium, I. a II. stupeň základního studia. Do přípravného studia jsou přijímány děti od 5 let. I. stupeň základního studia je sedmiletý a nastupují do něj žáci ve věku cca 7 let. Na něj navazuje čtyřletý II. stupeň.

  • Pololetní platba: 1700 Kč
  • Hodinová dotace: 2 hodiny/týden

Předměty:

Přípravná taneční výchova

Úkolem Přípravné taneční výchovy je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky.

Taneční průprava

Taneční průprava se vyučuje v 1. – 2. roč. I. stupně. Je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace, na postupné uvědomělé ovládání jednotlivých částí těla i harmonický pohyb těla jako celku, na rozvíjení prostorového a hudebního cítění.

Základy tanečních technik

Ve 3. – 7. ročníku I. stupně se vyučují základy tanečních technik. Výuka těchto předmětů je zaměřena k všestrannému rozvoji základů taneční techniky a tanečního projevu žáka. 

Taneční praxe

Taneční praxe prohlubuje taneční projev žáků, podněcuje jejich tvořivé schopnosti a pěstuje smysl pro vzájemnou pohybovou souhru. Tento předmět provází žáka od 1. ročníku I. stupně napříč celým studiem.

Taneční technika

Cílem práce na II. stupni je zdokonalování tanečních technik a rozvoj dovedností z I. stupně studia. Tento předmět se zaměřuje na současný tanec, klasický tanec a lidový tanec.

Naši učitelé

  • Lucie Horáková
developed by web-levne.com
Loading